Tervetuloa

Päiväkotimme pihanäkymä.

Päiväkotimme toimii tutkimuspäiväkotina Tampereen yliopiston varhaiskasvatusyksikön kanssa yhteistyössä. Tutkimushankkeen kohteena on uusiutuva ja muuttuva varhaiskasvatus ja esiopetus. Näitä muutoksia ovat mm. lasten ja vanhempien osallisuuden sekä arkiliikunnan lisääminen ryhmissä.

Kartanon päiväkodin kaikissa lapsiryhmissä toimitaan pienryhmissä. Jokaisen lapsirymän lapset jaetaan kiinteisiin pienryhmiin (4-8 lasta) aamupäivisin. Lapset ulkoilevat ja toimivat sisätiloissa porrastetusti, jolla varmistetaan lapsen yksilöllisempi huomioiminen päiväkotipäivän aikana.

Lasten osallisuus: Lapsilla on mahdollisuus osallistua päiväkodin arjen suunnittelun toteutukseen. Jokaisen ryhmän kohdalla on tästä tarkemmat kuvaukset.

Vanhempien osallisuus: Vanhempien osallisuutta lisätään ja vanhemmat ovat tärkeässä roolissa lapsen hyvän päiväkotipäivän onnistumisessa.

Valokuvat ja päivittäiset kuulumiset näkyvät suljetussa blogissa, joka näkyy vanhemmille ja päiväkodin henkilökunnalle.